חוקים

חוק הנוער

חוק הנוער

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971 בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – נוער וקטינים – שפיטה ענישה