עורך דין משפחה

הסכם ממון

הסכם ממון

הסכם ממון נועד לפתור ,מחלוקות קיימות, ובעיקר להקטין את הסיכוי ,להיווצרות קונפליקטים עתידיים.