מאמרים

ילד סרבן קשר

ילד סרבן קשר

ילד שממרה את פי אביו, אינו מכבדו ומסרב לראותו, עלול להיחשב עפ"י הדין העברי כ- בן מרדן. בהכרתו ככזה על

הסכם ממון

הסכם ממון

הסכם ממון נועד לפתור ,מחלוקות קיימות, ובעיקר להקטין את הסיכוי ,להיווצרות קונפליקטים עתידיים.