מאמרים

ילד סרבן קשר

ילד שממרה את פי אביו, אינו מכבדו ומסרב לראותו, עלול להיחשב עפ"י הדין העברי כ- בן מרדן. בהכרתו ככזה על

מקרה השבוע

לפעמים הסדר פשרה טוב יותר מניהול הליכי גירושין. הגיע אלי בעל שרצה להתגרש. הוא הופנה ע"י לקוח קודש עבורו ניהלתי

תסמונת ה

תסמונת הניכור ההורי - הינה תופעה קלינית קשה המעסיקה ומטרידה את מערכות המשפט ובריאות הנפש

הסכם ממון

הסכם ממון נועד לפתור ,מחלוקות קיימות, ובעיקר להקטין את הסיכוי ,להיווצרות קונפליקטים עתידיים.