עורך דין גירושין

חוק הנוער

חוק הנוער

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971 בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – נוער וקטינים – שפיטה ענישה

ילד סרבן קשר

ילד סרבן קשר

ילד שממרה את פי אביו, אינו מכבדו ומסרב לראותו, עלול להיחשב עפ"י הדין העברי כ- בן מרדן. בהכרתו ככזה על