מאמרים

ילד סרבן קשר

ילד סרבן קשר

ילד שממרה את פי אביו, אינו מכבדו ומסרב לראותו, עלול להיחשב עפ"י הדין העברי כ- בן מרדן. בהכרתו ככזה על

הסכם ממון

הסכם ממון

הסכם ממון נועד לפתור ,מחלוקות קיימות, ובעיקר להקטין את הסיכוי ,להיווצרות קונפליקטים עתידיים.

חוק הנוער

חוק הנוער

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971 בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – נוער וקטינים – שפיטה ענישה